தமிழ் முரசின் 89வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடும் வகையில் $19.60 மதிப்புள்ள 2 போலார் பஃப்ஸ் & கேக்குகளின் சுவிஸ் ரோலை பெற்று மகிழுங்கள்!

உங்கள் சுவிஸ் ரோலைப் பெற, கீழே உள்ள படிவத்தை ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதிக்குள் நிரப்பவும்

இந்த பிரத்தியேகமான சலுகை முதல் 200 தமிழ் முரசு சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே. முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை!

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.


 • எந்த சமூக ஊடகத்தில் எங்களுடன் ஈடுபட விரும்புகிறீர்கள்? (நீங்கள் 1க்கு மேல் தேர்வு செய்யலாம்)
 • Please select
  • Please select
  • 25க்கு கீழே
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56-65
  • 65க்கு மேல்

விண்ணப்பம் செய்ததற்கு நன்றி! மின்பற்றுச்சீட்டுக்கு உங்கள் மின்னஞ்சல் ‘இன்பாக்ஸ்’ (அல்லது ‘ஸ்பேம்’ தொகுப்பில்) மீண்டும் பார்க்கவும்.

Please update your browser.